Proje Hakkında


"2n14 Korunmuş Lezzetler Projesi", aşağıda sıralanan prensipler doğrultusunda, "temiz gıda, temiz gelecek" idealini temel alarak; toplumdaki bilinç artışıyla küresel geleceğimizi doğru şekillendirebileceğimize inanan, kapsamlı bir "iyi yaşam" hareketidir.

  • Genetiği korunmuş ve biyogenetik müdahaleye maruz kalmamış gıdaların yaygınlaşması,
  • Bu gıdaların üretimlerinin devamlılığı ve nesilden nesile aktarılmaları,
  • Sürüdürülebilir çerçevede, modern yöntemlerden mümkün olduğu kadar uzak üretim sağlanması,
  • Yerel üreticilerin finansal olarak desteklenmeleri ve hakettikleri güçlü bir yapıya kavuşması,
  • İlaçsız, kimyasallardan uzak, GDO’suz tohumlardan üretilen lezzetlerin yaygınlaşması,
  • En doğru ve sağlıklı tedarik zinciri yönetimiyle, ülkemizin tüm noktalarına bu lezzetlerin ulaştırılması
  • BM 2030 Kalkınma Hedefleri gibi küresel projelerin çarpan etkisiyle geniş alanlara etki edilmesi,
  • Tohum Otizm Vakfı gibi kuruluşlara destek olunması,
  • Ülkemizde genetiği değiştirilmiş gıda ve diğer katkılardan kaynaklanan hastalıklarda düşüş sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması.

Proje Hakkında