Kurumsal Filantropi


Uluslararası üçüncü sektör literatürüne artık iyice yerleşmiş bir kavram olan filantropi farklı şekillerde tanımlanabilir. Kelime Yunanca’dan gelmekte olup “insan sevgisi” demektir. Modern tanımlamalar ise, bir bireyin veya grubun ortak faydayı ileriye götürmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için yaptıkları gönüllü bağışlar kavramını da kapsamaktadır. Geniş anlamda modern filantropi, ortak faydanın desteklenmesi için yapılan gönüllü hayri bağış demektir. Filantropi kelimesi, sadece verme ile ilgili olmayıp aynı zamanda bir çok nedenle toplumun yaşam kalitesini geliştirmeye ilgi duyan yaygın bir vakıflar ağını, kurumsal bağışçılar ve bağışçı bireyleri içine almaktadır.

Yaklaşık 30 yıl önce Türkiye, demokrasi ve piyasa ekonomisi yaklaşımının ortaya çıkmasıyla, sosyal ve ekonomik sistemdeki hızlı değişimlerin ve özellikle Avrupa Birliği üyeliğine adaylık sürecinden dolayı hızlı bir değişim sürecine girdi. Bu değişim sonucu devletin, özel ve kar amacı gütmeyen varlıklara kamu yararının sağlanmasında yardım etmeleri için çağrıda bulunmasıyla, özel sektör ve kamu sektörü sadece temel hizmetlerin sağlanması değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik değişimin beraberinde getirdiği, karmaşık ihtiyaçların giderilmesini desteklemek konusundaki rolünü yeniden tanımlamak için çalışmalara başladı.

Kamu yararına sağlanan hizmetlerin, sadece temel standartlarda değil, bunların ötesinde, özelleştirilmesi ve toplumun ihtiyacı olan kesimlerinin hayat kalitelerini arttırıcı nitelikte olması gerektiğine inanan 2n14, bu noktada geniş sosyal fayda yaratabilen kuruluşlara bağışçı ve proje bazlı sponsor olmayı hedeflemektedir. 2n14, kurumsal filantropi anlayışı doğrultusunda, 2017 yılı itibariyle yıllık vergiler sonrası net gelirinin %5’ini, 5 farklı dernek ve vakıfa bağış olarak aktaracaktır. Bu vakıf ve dernekler şu alanlarda faaliyetlerini yürütmektedirler;

  • Çocuk hastalıkları,
  • Fiziksel engelliler,
  • Zihinsel engelliler,
  • Kültür ve sanat,
  • Tedavisi süreç isteyen hastalıklar.

2020 yıl sonu ilerleme raporu kapsamında, bağış ve sponsorluk yapılan tüm kuruluşlar, resmi verileriyle birlikte açıklanacak ve kamuya açık bir şekilde www.2n14.com üzerinden yayımlanacaktır.

Kurumsal Filantropi