Global Compact


Global Compact

2n14.com olarak, UN Global Compact imzacısı olmanın ve başvurumuzun Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz.

Evrensel ilkeler ışığında, ortak kalkınma kültürünün bir parçası olmak ve “Sürdürülebilirlik” kavramına verdiğimiz değer, öncelikle iş dünyasının, sonrasında ise sivil veya örgütlü inisiyatiflerin toplumsal sorumlulukları noktasında kalkınmalarına öncülük eden UN Global Compact imzacısı olmamızı hızlandırmıştır.

Bu doğrultuda senelik olarak hazırlayacağımız “Yıllık İlerleme Raporu” muz; paydaşlarımızla, Global Compact Sekretaryasıyla ve web sitemiz üzerinden tüm paydaşlarımızla paylaşılacaktır.

UN Global Compact vasıtasıyla bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk anlayışımızı perçinlemekte ve 2030 vizyonuna daha emin adımlara ilerlememizi sağlamaktadır.

Global Compact

Global Compact