Burs Destekleri


2n14.com, burs destekleri kapsamında; üniversitelerde tezli yüksek lisans / doktora öğrenimi yapan veya yapacak olan başarılı öğrencileri destekleyerek, seçilecek öğrencilere karşılıksız destek bursu sağlayacaktır.

Amacımız, odaklandığımız ve faaliyet alanlarımızla ilişkili konularda;

 • Uzmanlaşmış insan kaynağı oluşmasına destekçi olmak,
 • Şirketlerle üniversiteler arasında bir bağ oluşturabilmek,
 • Akademisyenlerin yetişmesine katkıda bulunabilmektir.

 

Program Kapsamında Desteklenenler

 • Son sınıf öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracaklar,
 • Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar,
 • Yüksek lisansın tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
 • Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar.

 

Genel Başvuru Koşulları

 • Eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Sabıka kaydı bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması,
 • Yüksek lisans veya doktora tez önerisinin kabul edilmiş olması.

 

Destek İçeriği

 • Tezli yüksek lisans programlarında aylık 250 TL, doktora programlarında ise aylık 500 TL bir yıl süresince, hak sahibinin banka hesabına yatırılacaktır.
 • Bir yılın sonunda bursun devamı için değerlendirme yapılacaktır.
 • Adaylar çalışmalarıyla ilgili periyodik olarak bilgilendirme gerçekleştirmekle yükümlüdür.

 

Başvuru

Burs olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, transkript, öğrenci belgesi, referans mektubu ve yapmayı düşündükleri çalışma ile, hedeflerini anlattıkları bir niyet mektubunu [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Başvurular değerlendirilecek ve sonuçlar yazılı olarak bildirilecektir.

Burs Destekleri