BM 2030 Hedefleri


Global Goals

2n14 ailesi olarak, UN Global Compact imzacısı olmanın bilinciyle ve küresel geleceği doğru şekillendirmek için; yaşadığımız topluma, gelecek nesillere ve yaşadığımız gezegene katkıda bulunmamız gerektiğinin bilinciyle yoluna devam etmekteyiz.

Daha güzel bir gelecek oluşturabilmek için Birleşmiş Milletler ve UNDP işbirliğiyle hazırlanan, Eylül 2015’te dünyanın 193 lideri tarafından kabul edilen, imzalarıyla taahhüt altına alınan ve geçerlilik kazanan “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini” destekliyor ve 2017 yılı itibariyle 5 yıllık plan çerçevesindeki tüm faaliyetlerimizi bu hedefler doğrultusunda şekillendiriyoruz.