Sağlanan Destekler


Proje kapsamında, projeye dahil olmaya hak kazanan üreticilere, anlaşmaya varılan çalışma şekline göre üretim ortaklığı, fason üretim, üretim yan destekleri, 5 yıllık üretim desteği, satış desteği gibi farklı destekler verilmektedir.

Destekler, üreticiyi destekleyen ve yapı olarak güçlendiren niteliktedir.

Destek süreci;

  • Yerel üreticinin tanışma toplantısına davet edilmesi,
  • Ön değerlendirme süreci,
  • Yerel üreticilerin seçim kriterlerine uygunluklarının denetimi,
  • Yerinde gözlem ve ziyaretlerin tamamlanması,
  • Hijyen, gıda güvenliği, tedarik zinciri ve çevre güvenliğine ait checklistlerin tamamlanması,
  • Laboratuar süreçleri ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Sosyal kriterlere uyumluluk denetimleri gibi kriterlerin tamamlanmasını içeren 7 aşamalı bir süreçtir.

Detaylı bilgi için lütfen [email protected] adresine mail gönderiniz.

Sağlanan Destekler