Güvenli Tedarikçi Ağı


Desteklerimizden faydalanmak isteyen her üretici, asgari olarak şu şartları yerine getirmekle yükümlüdür;

  1. Ülke yasa ve yönetmeliklerine tam uyum.
  2. Çocuk işçi çalıştırılmaması.
  3. Zorla çalıştırma ve suistimal yollarına başvurulmaması.
  4. Tüm ayrımcılıklardan uzak çalışma koşulları.
  5. Ücret ve sosyal hakların eksiksiz sağlanması.
  6. Sağlık, iş güvenliği ve sosyal kriterlerle ilgili tüm ulusal kanunlara uygunluk.
  7. Çevre ve çevreyle ilgili tüm yasalara uyum.
  8. Talep edilecek gerekli laboratuar analizlerinin, istenilen kurumlarda tamamlanması.
  9. Tüm uygunlukların, 2n14.com’un yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları tarafından kontrolünün sağlanması için gerekli hazırlıkların gerçekleştirilmesi ve her daim ispat edilebilir olunması.

Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresine mail gönderiniz.

2n14.com Supplier Code of Conduct, bağımsız denetim kuruluşu işbirliği ile oluşturulmuştur.

Güvenli Tedarikçi Ağı