Kurumsal Sürdürülebilirlik


Kurumsal sürdürülebilirliğin, kurumsal sorumluluğun temel bileşenlerinden biri olduğu giderek artan biçimde kabul görmektedir. Tedarik zincirinin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin yönetimini önemseyen 2n14, bu konuyu farklı başlıklar altında değerlendirmekte ve sürekli gelişim felsefesiyle iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. İmzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerini tedarik zinciri ve kuurumsal sürdürülebilirliği için temel almak ve bu temel üzerine süreçleri inşa etmek, 2n14 sürdürülebilirlik politikasının omurgası niteliğindedir.

2n14, sadece çevresel kriterlerde değil, bunun yanında sosyal kriterlerde de sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaktadır. Oluşturulan şirket içi ilke ve kodların amacı, ürün ve hizmetlerin pazara ulaştırılması sürecine dahil olan tüm paydaşlar için uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değerler yaratmak, bu değerleri korumak ve geliştirmektir.

Kanun ve yasal düzenlemelere bağlı kalmak, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hareket etmek, değişim gösteren regulasyonları yakından takip etmek ve uygulayıcısı olmak, sosyal, çevresel etkiler oluşturan eylemlere yönelmek, performansı doğru yönetmek, kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımızın değişmez ilkeleridir.

GRI Sürüdürülebilirlik raporumuz, 2017 yılının 2. Çeyreğinde tamamlanacak olup, Global Compact genel merkezi ve tüm paydaşlarımızla web sitemizdeki "kurumsal sürdürülebilirlik" bölümümüzden paylaşılacaktır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik