Kalite Yönetim Sistemi


Kalite Yönetimi Kapsamında 2020 yılı itibariyle hak kazanılmış belgeler;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 10002:2016 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 270001:2013 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel amaç, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesidir.

2n14.com Kalite Yönetimi sertifikası, Alman Ulusal Akreditasyon kuruluşu "DAkkS" onaylıdır.

DAkkS kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Federal Almanya Cumhuriyeti, Federal Devletler ve Federal Almanya Sanayi Derneği tarafından temsil edilen bir kurumdur.

DAkkS, federal hükümet tarafından, kamu otoritesi akreditasyon görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle DAkkS, hükümetin teknik, hukuki ve mali denetim otoritesine tabidir. DAkkS, kamu idaresi akreditasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak Alman idare hukukunu uygular.

DAkkS Akreditayonlu Sertifika No:01.20.8828.114425.D

 

ISO 10002:2016  : NV-MMYS-01-1109/20

ISO 270001:2013  : 15.20.8828.15215.D 

 

ISO 9001-2015musteri-memnuniyetibilgi-guvenligi

Kalite Yönetim Sistemi