Çevre Güvenliği Yönetimi


Standart Adı: ISO 14000:2004

Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden standartlar serisidir.

2n14.com Çevre Güvenliği Yönetimi sertifikası, Alman Ulusal Akreditasyon kuruluşu "DAkkS" onaylıdır.

DAkkS kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Federal Almanya Cumhuriyeti, Federal Devletler ve Federal Almanya Sanayi Derneği tarafından temsil edilen bir kurumdur.

DAkkS, federal hükümet tarafından, kamu otoritesi akreditasyon görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle DAkkS, hükümetin teknik, hukuki ve mali denetim otoritesine tabidir. DAkkS, kamu idaresi akreditasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak Alman idare hukukunu uygular.

DAkkS Akreditayonlu Sertifika no: 02.16.5980.6385.D

Çevre Güvenliği Yönetimi