Çevre Güvenliği Yönetimi


Çevre Güvenliği, Sürdürülebilirlik ve İş Sağlığı  Kapsamında 2020 yılı itibariyle hak kazanılmış belgeler;

ISO 14000:2015 : Çevre Yönetim Sistemi Standartları Uygulaması

ISO 45001:2018 : İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20121 : Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi 

Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden standartlar serisidir.

2n14.com Çevre Güvenliği Yönetimi sertifikası, Alman Ulusal Akreditasyon kuruluşu "DAkkS" onaylıdır.

DAkkS kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Federal Almanya Cumhuriyeti, Federal Devletler ve Federal Almanya Sanayi Derneği tarafından temsil edilen bir kurumdur.

DAkkS, federal hükümet tarafından, kamu otoritesi akreditasyon görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle DAkkS, hükümetin teknik, hukuki ve mali denetim otoritesine tabidir. DAkkS, kamu idaresi akreditasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak Alman idare hukukunu uygular.

DAkkS Akreditayonlu Sertifika No: 02.20.8828.7588.D

ISO20121 Sertifika No: NV-ESM-01-1109/20

ISO 450001:2018 Sertifika No: 03.20.8828.0234

 

ISO 14001:2015sürdürülebilirlik-yonetim-sistemiis-sagligi-guvenligi

 

Çevre Güvenliği Yönetimi