Ambalajlama Standartlarımız


< GERİ
İLERİ >
Ambalajlama Standartlarımız
Ambalajlama Standartlarımız
Ambalajlama Standartlarımız
Ambalajlama Standartlarımız
Ambalajlama Standartlarımız
Ambalajlama Standartlarımız
Ambalajlama Standartlarımız


2n14, BRC paketleme standartlarına ve Avrupa Birliği Regulasyonlarına uygun malzeme ve tekniklerle operasyonlarını yürütmektedir. İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır.

BRC ilk olarak 1998 yılında Global Gıda Standardı olarak İngiltere’ye gıda tedarik eden üreticiler üzerindeki 3. taraf ve perakendeciler tarafından yapılan çoklu denetim yükünü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Tüm gıda güvenliği ve yasal konuları içeren geniş bir kapsama sahiptir ve hem tedarikçi hem de perakendeci için dikkat edilmesi gereken konuları işaret eder.

BRC’nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği ve paketleme standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

Aynı zamanda BRC standardı, dünyanın en büyük gıda imalatçıları ve perakendecileri tarafından desteklenen ve uluslararası gıda güvenliği standartlarını düzenlemeyi hedefleyen bir program olan, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI)tarafından da tanınır.

Ambalajlama Standartlarımız